Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Składki

Nr konta tylko do składek członkowskich:

25 1240 5400 1111 0010 6607 8954

tytułem: składka członkowska - imię i nazwisko, numer drużyny

Składki naliczane są i wpłacane kwartalnie.

 

Od 2024 roku składka wynosi 60 zł za kwartał z podziałem:

• 11 zł dla Głównej Kwatery,

• 21 zł dla Chorągwi ZHP,

• 15 zł dla Hufca ZHP Tczew,

• 13 zł dla gromady/ drużyny.

Terminy wpłat w 2024 roku:

PSC za I kwartał – do 20 stycznia

PSC za II kwartał – do 20 kwietnia

PSC za III kwartał – do 20 lipca

PSC za IV kwartał – do 20 października

 


- Wpłat można dokonywać jednorazowo za cały rok (240 zł) lub kwartalnie w wysokości 4x60 zł. 
- Składkę należy wpłacać kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału. Osoby, które zostaną członkami ZHP w trakcie kwartału płacą pełną składkę kwartalną, która w 100% pozostaje w drużynie/gromadzie.

- Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie skutkuje ustaniem członkostwa w ZHP, a zatem dziecko przestaje być ubezpieczone podczas działań harcerskich i nie powinno brać udziału w żadnych formach działań gromady/drużyny.

 


 

Czym jest Podstawowa Składka Członkowska?

Podstawowa Składka Członkowska jest opłatą za bycie członkiem stowarzyszenia i tym samym korzystania z praw i obowiązków członkowskich. A PSC jest obowiązkiem statutowym każdego członka – właśnie po to, by móc brać udział we wszystkich aktywnościach prowadzących do rozwoju. Najważniejsze słowo w jej nazwie to CZŁONKOWSKA, bo każdy z nas tworzy tę społeczność, która w mundurach siada przy ognisku i jest po prostu częścią wielkiej harcerskiej rodziny.

 

Na co składa się PSC?

Każda część struktury ZHP ma swoją część składki, którą wykorzystuje zgodnie z celami statutowymi.

1. Gdyby spojrzeć kolejno, ale tym razem od góry, to część składki należnej Głównej Kwaterze ZHP przekazujemy, by wszystkie osoby należące do ZHP były też członkami międzynarodowych organizacji skautowych WOSM i WAGGGS. Plakietki noszone na lewej kieszeni munduru to właśnie symbole tej przynależności.

2. Ponadto wszyscy wychowawcy są objęci polisą OC, która rokrocznie opłacana jest z tej części składki. Jako że harcerze myślą o przyszłości, tworzymy także kapitał żelazny, który może w kłopotach służyć za wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji.

3. Część składki należna chorągwi jest wykorzystywana w dużej mierze na koszty administracyjne, których stowarzyszenie takie jak nasze nie uniknie, chociażby ze względu na znaną nam wszystkim dorosłym księgowość. To dzięki doskonale pracującej administracji mamy możliwość pozyskiwania 1% podatku dla OPP. Jednocześnie ta część składki stanowi wkład własny do dotacji, o które wnioskujemy. Dzięki temu mamy możliwości, by jeszcze lepiej realizować nasze cele statutowe w zakresie programu i kształcenia.

4. Na poziomie chorągwi każdy członek ZHP jest także ubezpieczony Polisą NNW obowiązującą podczas wszystkich działań harcerskich.

5. Na koniec pozostaje nam kwestia części składki należnej hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym.

 

Na co hufce i jednostki wydają składki?

Potrzeby są różne.

Jeśli są Państwo ciekawi, jak przedstawiają się konkretne kwoty, wystarczy zapytać naszej komendy hufca, na pewno udzielą rzetelnej odpowiedzi. Jednakże choć wysokość kosztów za utrzymanie siedzib hufców lub baz bywają różne, to przede wszystkim podstawowa składka członkowska wraca do jego członków w postaci tych najbardziej użytkowych rzeczy – materiałów programowych, wyposażenia harcówek, zakupu sprzętów i wspomnianych już przez nas symboli zdobytych sprawności.

Co więcej, hufce swoją część składki przeznaczają na spotkania oraz kształcenie kadry, a także na działania programowe jednostek hufca.

 


 

Jak jeszcze finansuje się harcerstwo?

• poprzez 1% podatku dochodowego – ZHP jest organizacją pożytku publicznego;

• poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne;

• pozyskując sponsorów;

• organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji;

• biorąc udział w konkursach grantowych;

• dodatkową składką członkowską zadaniową (wpłaty na biwaki, wycieczki i obozy).

 


 

Pojęcia:

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego to ogólnopolskie stowarzyszenie, którego misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań. ZHP jest organizacją pożytku publicznego.

Członek ZHP – każda osoba, która wyrazi wolę przynależności do ZHP i działania zgodnego z zasadami i celami Związku.

PJO – Podstawowa Jednostka Organizacyjna, czyli gromada lub drużyna, w której zrzeszone są zuchy i harcerze. PJO może działać jako samodzielna jednostka lub kilka jednostek działających wspólnie na danym terenie skupionych w SZCZEPIE.

Hufiec – jednostka terytorialna (najczęściej powiatowa) skupiająca PJO z określonego terenu.

Chorągiew – jednostka terytorialna skupiająca hufce z określonego województwa. PSC – Podstawowa Składka Członkowska, czyli statutowy obowiązek każdego członka stowarzyszenia, jakim jest ZHP.

 

Znajdź nas na Facebooku